Bu toplantı 'engellilerin duygu yüklü haritaları' için

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle TÜMSİAD Sakarya Şubesi tarafından gerçekleştirilen ve Sakarya Engelliler Derneğinin İştirakçi olarak katkı verdiği “Sakarya İlinde Yaşayan Engellilerin Duygu Yükleri Belirlenerek Engelli Duygu Haritalarının Çıkartılması” isminde bir proje yürütülüyor.

Sosyal bir yenilik içeren ve alanında ilk olma özelliği taşıyan proje kapsamında 5. Aralık.2016 Pazartesi bir çalıştay düzenleneceği bildirildi. TÜMSİAD Sakarya Şubesi Adına Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç.Dr.Ali TAŞ, Yrd.Doç.Dr.Ahmet Yağmur Ersoy, Yrd.Doç.Dr.Serdar ORHAN ve Öğr.Gör.Gökhan GÜRLER tarafından yürütülen projenin ilk kısmında Sakarya İlinde yaşayan 18-25 yaş arası Görme, İşitme, Ortopedik ve Süreğen Hastalıklar şeklinde engeli bulunan 100 engelli ile derinlemesine mülakatla veriler toplanmıştı. Çalıştay kapsamında mülakatlarla toplanan verilerin ön bulguları Üniversite, Kamu Kurumları ve ilgili STK’lardan davet edilen 50 uzmanın ve engellilerin katılımıyla tartışılacak. Çalıştayda engellilerin duygusal yükleri ve bu yüklerin onlar üzerindeki etkisi ile yönetilmelerine ilişkin uzman görüşlerinin alınması hedefleniyor. Projenin ikinci kısmında ise mülakatlar ve çalıştay neticesinde toplanan veriler bir araya getirilerek projeye ilişkin bir sonuç raporu hazırlanarak basılı hale getirilecek.

Sakarya İlinde Yaşayan Engellilerin Duygu Yükleri Belirlenerek Engelli Duygu Haritalarının Çıkartılması Projesi kapanış toplantısı ise 22.Aralık.2016 Perşembe Günü Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi 3 No’lu salonda saat 09:00’da yapılacak. Proje kapsamında elde edilen bulgular, proje faaliyetlerinin görünürlüğün arttırılması ve proje raporunun tanıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenecek proje kapanış toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Toplantıya Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi ve öğrencilerinin, Kamu Kurumları, STK’lardan uzmanların, engellilerin, basın mensuplarının ve konuyla ilgili Sakaryalıların katılması bekleniyor.

Proje afişi ve çalıştay etkinliğine ilişkin duyuru görselleri aşağıda yer almaktadır.

7 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
73e412de38b74c06a50ad85badd0d3d1@