'Batı ülkelerinin anti-İslam projeleri var'

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “İslam’ın Ötekine Bakışı” adlı konferans düzenlendi.

Geleneksel çarşamba konferansları kapsamında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Katar Üniversitesi Şeria ve İslamî Araştırmalar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf es-Sadikî katıldı. Prof. Dr. Yusuf es-Sadikî, konuşmasında İslam’ın sadece Müslümanlara değil bütün insanlığa rahmet olarak geldiğini belirterek, İslamiyetin kendi mecrasına bırakıldığında dünyanın birinci ve en önemli dini olacağını ifade etti. İslam coğrafyasına fetihlerle birlikte birçok yerin katıldığını aktaran es-Sadıkî, buralarda yaşayan çok farklı medeniyet ve dinden insanlara karşı, İslam’ın rahmet ilkesi gereği, olabildiğince müsamahalı davranıldığını ve bu insanların ötekileştirilmediklerini söyledi. Es-Sadıkî, “Öyle ki Abbasiler döneminde bu farklı düşünce geleneklerinin, ilim ve kültürünü Arapça aktarmak için tercüme faaliyetleri adı altında bir dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek büyük bir projenin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Yine bu geleneğin tercümesiyle birlikte İslam dünyasında tanınmaya başlanan mantık ilmi, Gazzâlî tarafından İslamî ilimlere giriş mesabesinde takdim edilmiş ve ‘mantık bilmeyenin ilmine itibar edilemeyeceği’ görüşü ileri sürülmüştür” ifadelerini kullandı.

Günümüzde farklı düşüncedeki insanlara hayat hakkı tanımayan DAİŞ ve Boko Haram gibi radikal akımların eylemlerinin, sadece bir mezhepçilik veya etnik çatışma olarak görülmesinin mümkün olmadığını vurgulayan es-Sadikî, bu tür akımların arka planında, İslam dünyasını daha iyi tanımak için hiçbir maddî külfetten kaçınmayan bazı batı ülkelerinin anti-İslam projelerinin bulunduğunu dile getirdi. Konferansın ardından es-Sadikî’ye, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Mehmet Günay tarafından hediye takdim edildi.

9 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]
5e09de7ea00689029dcf2867458554e7@