Baskı ve Şiddet Siyaseti Tüm Toplumu Fesada Uğratıyor

Fotokopi, Yazıcı, Faks, Baskı Makineleri, Ofis Araçları
Fotokopi, Yazıcı, Faks, Baskı …
Baskı Makineleri, Fotokopi, Yazıcı, Faks
Baskı Makineleri, Fotokopi, Ya…
Pres baskı işleri
sakarya ofset baskı
6 yıl önce

Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu, 554. hafta basın açıklamasında siyasal kutuplaşmanın toplumsal kardeşliğe verdiği zarara karşı herkesi dikkatli olmaya davet etti ve “Sizin hislerinizi, beklentilerinizi ve desteğinizi; şu üç günlük dünya saltanatı, sarayda taht kavgası uğruna istismar edenlerin tuzağına düşmeyin.” dedi.

Platform adına Sakarya Dayanışma Derneği’nden Kadrican Mendi’nin okuduğu açıklamada “Siyasal iktidar gücünü elde tutma kavgası, sadece siyaseti değil toplumu da parçalayan bir hal aldı… Eğer dikkatli davranmazsanız; sadece bugünlerin değil, yarınların da heba edildiğini anlamak için çok geç kalmış olabilirsiniz. Ülkenin batı yakasında gündelik hayatın normal seyrinde akmasına bakıp, doğusunda yaşanan şiddet sarmalının şehirleri ve ortak bir geleceği nasıl yıkıp geçtiğini görmezseniz; size ‘barış’ diyeni ‘düşman’, kin ve nefret siyaseti güdenleri ise ‘dost’ zanneder, yanılırsınız. Dün, ‘Ergenekon’dan, darbelerden, askeri vesayet’ten şikayet edenlerin, bugün Ergenekon zihniyetiyle uzlaşmasına göz yummayın. Peşpeşe içi boşaltılan davalarla, onlarca yıllık paramiliter yapıların halkımıza verdiği zararların, yeni iktidar ittifakları için masadan kaldırılmasına sessiz kalmayın. Yarın askeri vesayetin yeniden güç kazanmasına yol açacak baskı politikalarına, dahası her türlü yanlışın yasal teminat altına alınarak korunma çabasına dikkat edin.” İfadelerine yer verildi.

Açıklamada ülkedeki şiddet ve kaos ortamının barışı değil yıkımı getirdiği ve toplumu karamsar ve ümitsiz bir noktaya sürüklediği uyarısı yapılarak, “Allah’ın yasak ettiği her türlü çirkinliğin, fahşanın, azgınlığın ve hayasızlığın üzerinin her defasında örtülmesine müsaade edersiniz, yozlaşmışlığın ve çürümüşlüğün memleketi topyekün ifsad etmesine razı olmuşsunuz demektir. Buna müsaade etmeyin! Kendi dünya menfaatleri için, bu topraklardaki herkesin insanca yaşama hakkını gasp edenlere sessiz kalmayın.” denildi. Bölge ülkelerindeki kaos ortamının İsrail’in işine geldiğine dikkat çekilen açıklamada “Bunun son örneği, Netanyahu kabinesinin yaklaşık 50 yıldır işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde toplanması oldu. Bu toplantı, İsrail’in bölgedeki işgalini kalıcılaştırma ve yaygınlaştırmaya dönük açık bir girişimidir. Arap, Çerkes ve Türkmen halklarını Golan’dan sürerek bölgeyi gasp eden İsrail, buradaki askeri varlığıyla da bölgesel bir barışı engellemek için her türlü hesabı uygulamaya koymaktadır. Buna karşı İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin bu meseleye dair sessizliği de elbette ibret vericidir. Biz, buradan bir kez daha, öncelikle Hükümet’e, siyonist İsrail ile siyasi, askeri, ticari, diplomatik ve akademik her türlü ilişkiyi kesmeye çağırıyoruz.” denildi.