Ateş, "TBMM'nin yeni anayasa yapma yetkisi yok"

7 yıl önce

Sakarya Adalet Komisyonu Eski Başkanı, Emekli Hakim Turan Ateş, Sivil Anayasa hazırlığını sosyal medya hesabından yorumlarken, “TBMM’nin yeni bir ANAYASA yapma yetkisi ve görevi yoktur” dedi.

Ateş sosyal medya hesabından, Meclisin sadece Anayasa’nın temel ilke maddeleri dışında kalan maddelerini değiştirme yetkisi ve görevi olduğunu öne sürerek, “Yeni bir Anayasa yapma yetkisi ve görevi Kurucu Meclislerin işidir” diye yazdı.

İşte Emekli Hakim Turan Ateş’in sosyal medyada Sivil Anayasa’ya yönelik yaptığı o yorum:

“Yetkisi ve görevi yok”

“TBMM’nin yeni bir ANAYASA yapma yetkisi ve görevi yoktur. Anayasa’da TBMM’ne görev verilen bir düzenleme yoktur. Anayasa’nın temel ilke maddeleri dışında kalan maddelerini değiştirme yetkisi ve görevi vardır.

“Kurucu meclislerin işi”

Tüm demokratik ve Hukuk Devleti ilkesini benimsemiş toplumlarda; YENİ BİR ANAYASA YAPMA; Görev ve Yetkisi; kurucu meclislerin işidir. KURUCU MECLİS ise;
1-Köy ve Mahallerde nufus oranına göre seçilen temsilcilerin, bağlı oldukları ilçe düzeyinde oluşturacakları Meclislerin; il düzeyinde oluşturulacak il meclisini belirleyecektir.
2-Bilim Kurumlarının Anayasa Öğretim Üyelerinin, STK, Yüksek Yargı Organlarının, Sendikaları belirleyecekleri üyelerden
 3-İl Meclisleri de kurucu meclise; seçilen üye sayısı oranına göre kurucu meclisi belirleyecektir. Yeni bir ANAYASAYI da işte bu Meclis Hazırlayıp; Halkoyuna Sunacaktır.

“Gerekirse referanduma gidilir”

Anayasa temel bir yasadır... Her grup, düşünce ve bölgede yaşayan insanların temsilcileri aracılığı ile hazırlanır. TBMM’nin Anayasa Değişikliklerini Anayasadaki düzenleme gereğini, gereken çoğunlukla değiştirmesi halinde halka gitme gereği yoktur. Ancak; bu oran bulunamazsa halka referandum olarak gidilir.
Kurucu meclisin de tek görevi, yeni bir anayasa taslağı hazırlayıp; bu taslağı kabul ederek, halk oyuna sunmasını YSK aracılığı ile yapmaktır”.