Artısıyla Eksisiyle Sultan 2. Abdülhamit Han

hürrem sultan takıları
14 yıl önce

Tarihçi Yazar Mustafa Turan, Abdülhamit Han olmasaydı Mustafa Kemal'in Atatürk olamayacağını söyledi.

Turan, 'Artısıyla Eksisiyle Sultan 2.Abdülhamit Han' kitabının tanıtımında yaptığı konuşmada ilginç ayrıntılara değindi. Yıkılmak üzere 'Hasta Adam' olarak nitelendiren Osmanlı'yı 33 yıldır ayakta tutma başarısı gösteren Abdülhamit Han'ın hükümdarlığının 5, yılında Atatürk'ün dünyaya geldiğini hatırlatan Turan, Atatürk'ün Abdülhamit Han'ın açtığı okullarda eğitim gördüğünü, tahttan indiğinde ise Kurmay Yüzbaşı rütbesinde bir subay olduğunu dile getirdi. Abdülhamit hükümdarlığı olmasaydı Osmanlı'nın çok kısa sürede yıkılacağını ve Mustafa Kemal'in belki bu seviyeye gelmeye fırsatı olmayacağını vurgulayan Turan, Atatürk'ün Atatürk olmasında Abdülhamit'in büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Atatürk, Abdülhamit'in Hatırasına Asla Hakaret Ettirmemiştir

Yazar Turan, Atatürk'ün Abdülhamit Han'ın hatırasına hakaret ettirmediğini tarihten alıntılarla anlattı. Atatürk devrinin en önemli yazarlarından Nazif Tepedenlioğlu'nun 2. Meşrutiyet'in ilanından yarım asır sonra 50. yıl anısına Hürriyet Gazetesi'nde bir yazı dizisi kaleme aldığını hatırlatan Turan, Atatürk'ün Tepedenlioğlu'nu çağırarak şu sözleri söylediğini belirtti: "Yazını okuyorum. Hürriyetin ilan edildiği zaman küçük bir çocuk olman lazım. Fakat tebrik ederim o günleri iyi canlandırıyorsun. Yalnız Abdülhamit'i hiç sevmediğin belli. Sevme Abdülhamit'i. Gene de sevme. Sakın fakat hatırasına hakaret edeyim deme. Senin neslin biraz daha temkinli kararlar vermeye alışmalı. Bak çocuk, şahsi kanaatimi birazcık söyleyeyim. Tecrübe göstermiştir ki, toprakları üstünde yaşayan insanların çoğunun ahvali meşkuk (Ne ocakları şüpheli) ve hudutları yalnız düşmanlarla çevrili bir büyük devlette Abdülhamit'in idare tarzı azami müsamahadır(En yüksek hoşgörüdür). Hele bu idare, 19. yüzyılın son yıllarında tatbik edilmiş olursa."