Arazileri ellerinden alınan mağdurların hukuk zaferi

Hukuk
Hukuk
Hukuk Büroları
Hukuk Büroları
Medeni hukuk avukatı
adapazarı Uluslararası Hukuk İ…
adapazarı hukuk sekreterlik ku…
Arifiye'de arazileri orman denilerek tapuları iptal edilen mağdurlar, devlete açtıkları tazminat davasında hukuk zaferi kazandı. Mahkeme, tapuları iptal edilen mağdurlara 254 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Arifiye Ahmediye Mahallesi Cebranüstü mevkiinde T.A., E.S.A., N.Ü., A.P.S. ve Ü.Ş.Ü'nün hissedar oldukları 13 bin 383 metrekare tapulu arazi, 4 yıl önce kesinleşmiş orman sahasında kaldığı gerekçesiyle ellerinden alındı. Tapuları iptal edilerek arazileri hazineye bırakılan 5 mağdur, ellerinden alınan arazileri için hukuk mücadelesi başlattı.

Mağdurlar devlet aleyhine Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. 

Mağdurların avukatı Musa Adıyaman, dava konusu arazinin 1957 yılında yapılan toprak tevzi işlemleri sonucunda çalılık vasfı ile tapuda hiçbir sınırlama olmaksızın müvekkilerine kayıt ve tescil gördüğünü söyledi. Arazinin kesinleşmiş orman sahasında kaldığı gerekçesiyle orman idaresi tarafından açılan davada tapusunun iptal edildiğini kaydeden Adıyaman, müvekkillerinin mülkiyet haklarının ihlal edildiğini söyledi.

Davalı hazinenin avukatı ise arsanın davacılara devri ve satışı sırasında tapuda hiç bir kısıtlamanın bulunmadığını, tapu kaydına orman şerhi konulduğunu ve daha sonra Orman Genel Müdürlüğü tarafından dava açılarak tapunun iptal edildiğini belirtti. Tapu kaydında orman şerhi konulması hususunda orman idaresinin yetkili ve sorumlu olduğunu kaydeden hazine avukatı, davaya ilgili idarenin dahil edilmesi gerektiğini davanın husumet yönünden reddedilmesini talep etti.

Söz konusu arazi üzerinde bilirkişi incelemesi yapan mahkeme, yargılama sonunda mağdurları haklı buldu. Mahkeme, arazinin orman vasfı ile maliye hazinesi adına tescil edilmesindne dolayı davacıların işlemden dolayı zarar gördüğünü belirtti.

Davacıların orman olan taşınmazdan tasarruf etme imkanlarının ortadan kalktığını kaydeden mahkeme, devleti mağdurlara 254 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.