23.Ders - Başka Gelecek Zaman Kipleri = Other Forms of Future Tense

a- Geçmişteki Gelecek – Future in The Past

Aynen gelecek zamanda olduğu gibi geçmişteki gelecek ifade eden cümleler; “will” geçmiş zamanı olan “would” ve “going to” geçmiş zamanı olan “was/were going to” yardımcı fiilleri ile kurulur.
Bu kipi, bizim göndermede bulunduğumuz geçmiş zaman noktasında hala meydana gelmemiş, oluşmamış bir aksiyon veya halden bahsetmek istediğimiz takdirde kullanırız.

Dil biliminde geçmişteki gelecek kipine “mutlak göreceli zaman (absolute relative tense)” denir. Konuşmacı, geçmişte bir zaman noktasında bulunur ve onun bahsettiği zamana göre, sözkonusu aksiyon veya hal gelecekte vukubulur.

Yani bu kipte geçmişte yaşanan üç farklı zaman vardır.

1- Kip gelecekteki bir zaman noktasına refere eder,
2- Refere ettiği geleceğe göre hareket geçmiştedir.
3- Ama her ikisi de konuşmacının içinde bulunduğu zamana göre geçmiş zamandadır.

Bu vesileyle öğrenelim ki, zaman kipleri zaman içinde ileri geri hareket edebilrler. Gelecekteki geçmiş buna örnektir.

Örnekler:

I knew you would help your friend = Arkadaşına yardım edeceğini biliyordum.
She understood that I wouldn’t marry her. = Onunla evlenmeyeceğimi anladı.

Geçmişteki Geleceği Bildirir:

Geçmiş Şimdi Gelecek

Geçmişteki gelecek bize şu fikri açıklar; konuşan, geçmiş zaman içinde gelecekte bir aksiyon veya hal olacağını düşünmüştür. Ama söyleyenin haklı olup olmaması önemli değildir.

Geçmişteki gelecek “basit gelecek zaman” ile aynı kuralları takip eder.Şöyle ki; ”Would” gönüllülüğü ve taahhüdü bildirir. “was going to” ise plan ifade eder. Ayrıca, her iki şekil de, gelecekle ilgili tahminler için kullanılır.

Örnekler:

I told you that he would make it.= Sana onun başarılı olacağını söyledim.

She felt that something strange would happen. = Acaip bir şey olacağını hissetti.

We had a feeling that we were going to loose the contest. = İçimizde müsabakayı kaybedeceğimize dair bir duygu vardı.

He promised that he would come every Sunday = Her Pazar geleceği sözünü verdi.

Ahmet went to war, he would never return. = Ahmet harbe gitti. Artık hiç dönmeyecekti.


If everything went okay, there would be a party = Herşey düzgün gitseydi parti yapılacaktı.


If everyone behaved, there would be no conflict. = Şayet herkes terbiyeli davransaydı, hiç çatışma çıkmazdı.

When I met her, she was going to marry with someone. = Ona rastladığımda, birisiyle evlenecekti.

He was put in prison where he would live until death = Hapse girdi ki, orada ölene kadar yaşayacaktı.

Hatırla!! : Her gelecek zamanla ilgili kipte olduğu gibi, when, while, as soon as, before, by the time, after, if, unless gibi zaman edatlarıyla birlikte kullanılamaz.

Bu edatları kullanmak istiyorsanız, basit geçmiş zaman –simple past tense- cümlesi kurmanız gerekir.

Örnekler:

I told him that when he arrived we would out together. = Ona geldiğinde beraber dışarı çıkacağımızı söyledim.

Ama şu cümle yanlıştır.

I told him when he would arrive, we would go out together.

b- Gelecekteki Gelecek – Future in Future

Bu zaman kipinde gelecekte yer alan iki aksiyon veya hal vardır. Biri diğerine göre gelecekte daha ileri bir zaman noktasında yaşanır.

Örnekler:

He will be about to leave. = Ayrılmak üzere olacak.

The two countries will be on the verge of a war. = İki ülke bir harbin eşiğinde olacaklar.


We’ll be in process of constructing the dam. = Barajı inşa etmek ameliyesi içinde olacağız.


Fikir Jimnastiği

Future Perfect Tense için halen Türkçe bir karşılık bulunmadı. Sizce bu zaman kipi dilimize en doğru nasıl çevrilebilir?


Mesela: Future Perfect Tense = Gelecekteki Geçmiş Zaman = Gelecekteki Mişli Geçmiş = Gelecekte Bitmiş Olay


Bir örnekle hatırla :


I shall have been dead by that time = O zaman itibariyle ben ölmüş olacağım.

17 yıl önce
Yorumlar_
[İlk yorum yapan siz olun]