11 Kişiye Sınavla İş İmkanı Doğuyor!

Sakarya il Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda görevlendirmek üzere sınavla 11 hizmetli alacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocukların atamalarını gerçekleştirmek üzere sınav yapılacağı belirtildi. 11 hizmetlinin alınacağı belirtildiği açıklamada, aranan şartlarla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Vatandaşı olmak. Müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak. İlköğretim (Ortaokul) mezunu olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümleri hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, Askerlik durumu itibariyle a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından illere bildirilen listede ismi bulunmak. Yazılı sınavın yapılacağı 05/07/2009 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak."
13 yıl önce
Yorumlar
[İlk yorum yapan siz olun]