Sakarya Harita - Kadastro

5.0/ 1 ortalama

Sırala:

Dizayn Kadastro Harita Planlama Mühendislik Hiz. Ltd. Şti.

Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri, Sayısal Halihazır Harita Üretimi, Su Altı Batımetri Haritaları, İmar Planı Çalışması, İmar Plan Uygulamaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Proje Kontrol ve Müşavirlik, Deformasyon Ölçüleri

Sakarya / Adapazarı
Rank : 1100

Konum Harita Kadastro & Mühendislik Bürosu

Tevhid İşlemleri, İfraz İşlemleri, Yola Terk İşlemleri, Aplikasyon İşlemleri, Tespit İşlemleri, Kadastral Haritalar, Tematik Haritalar, Yapı, İnşaat, Harita Etüt

Sakarya / Adapazarı
Rank : 1000

Kotaş Harita Mühendislik

Harita, Mühendislik, Mimarlık, İnşaat, Halihazır Harita, İmar Uygulaması, Yola Terk - İhdas, Yer Tespiti, Aplikasyon Hizmetleri, Parselasyon, Kamulaştırma, Cins Değişikliği, Plankote, Kübaj Hesabı, İfraz (Ayırma), Tevhid (Birleştirme), Fenni Mesuliyet (TUS), Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı, Röleve İşlemleri, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri), Kum Maden Ocağı Haritaları, Yağmur Suyu - İçme Suyu Projeleri, Zemin Etüdü, Plan - Proje, İrtifak Hakkı

Sakarya / Adapazarı
Rank : 1000

DEM-AK Harita Kadastro Mühendislik

Halihazır Harita İmar Uygulaması, İfraz - Tevhid Uygulamaları, Kum ve Maden Ocağı Haritaları, Aplikasyon Hizmetleri, Kamulaştırma Haritaları, Nivelman

Sakarya / Adapazarı
Rank : 850

Ekim Harita

Su ve Zemin Etüdü, İmara Açma, Harita, Parselasyon, Şehir Planlama

Sakarya / Adapazarı
Rank : 600

Serdaroğlu Mühendislik

Harita, Kadastro, Harita Uygulamaları, İmar Uygulamaları, Yola Terk, Cins Değişikliği, İfraz Tevhid, Plankote, Aplikasyon, Kamulaştırma, İçme Suyu Projeleri, Atıksu Projeleri, Yağmur Suyu Projeleri, Tespit İşlemleri, Rölöve İşlemleri

Sakarya / Adapazarı
Rank : 400

Özsan Harita ve Kadastro Bürosu

Harita, Mühendislik, Ortofoto, Halihazır Harita Üretimi, İfraz, 18. Madde Uygulamaları, Kadastro Haritaları, Vaziyet Planı, Belediye İşlemleri, Parselasyon Haritaları, Kent Haritaları, İmar Uygulamaları, Mühendislik İşlemleri, Arazi Ölçümleri, Bağımsız Bölüm Planı, Aplikasyon Hizmetleri, Kadastro İşlemleri, Yoldan İhdas, Plan Proje, Cins Değişikliği, Röleve Ölçümleri, Tevhid, İmalat Haritaları, Parselasyon, Kübaj Hesabı, İHA ile Kübaj Hesabı, Sınır Tespiti, Röleve Alımları, Tus Projeleri, Plan Kote, Maden Haritaları

Sakarya / Adapazarı
Rank : 300
Ücretsiz Kayıt Yaptıran Firmalar
İlçe ve Semt Seçimi
İlgili İçerikler
Bu Alt Sektördeki Sınıflandırmalar
Bu Sektördeki Tüm Alt Sektörler
Bağlantılı Alt Sektörler
Sakarya, Adapazarı, Harita, Kadastro, mühendislik, kadastrocu, tapu kadastro, kadastrocu, haritacı, ölçüm, sınır, sınır belirleme, tevhid, ifraz, yola terk, parsel, parselasyon, tespit, temel aplikasyonu,