Haber İhbar Hattı
0 546 724 0 264
Haber İhbar Hattı
facebook.com/sakaryarehberim
Google ile arama
Haritadan Firma Ara
 
 
Erbatu Üretim Destek ve Danışmanlık
Danışmanlık
ilk | önce
firmalar
(3/24)
sonra | son
  Etiketler: yetiştirilmek üzere eleman arayan firmalarveri giriş elemanı arayan firmalarvasıfsız eleman arayan firmalarteknik servis elemanlarıservis elemanı arayan firmalarsakarya yapı elemanlarısakarya eleman ilanısakarya eleman arayan firmalarsakarya eleman arayan fabrikalarplastik boru bağlantı elemanları tümü ›
Erbatu Üretim Destek Ve Danışmanlık Sakarya Taşeron Firmalar Adapazarı Taşeron Firmalar Sakarya Taşeronluk Hizmeti Adapazarı Taşeronluk Hizmeti Sakarya Toplu Eleman Temini Adapazarı Toplu Eleman Temin
  Firmaya Mesaj At « önceki sonraki »

Erbatu Üretim Destek

Uzman Kadrosuyla İhtiyaçlarınıza en uygun iş gücünü istihdam edebilmeniz ve zamanınızı en verimli şekilde kullanabilmeniz için  hızlı, güvenilir ve eğitimlerle desteklenen bir çalışma yaparak taleplerinize uygun nitelikte personel kadroları oluşturmaktadır.

Alt işveren olarak oluşturduğumuz bu kadrolar ile destek verdiğimiz firmalara personel sayısına göre İnsan Kaynakları ve Bordrolama alanında hizmet veren bir danışmanlık şirketidir.

Firmamız, çeşitli meslek alanlarından oluşan ve vasıflı vasıfsız olmak üzere geniş bir personel bankasıyla firmamız  sanayicilerimizin yanındadır.

Hedefte doğruluk, yöntemde yasallık, kalitede istikrarla sanayicilerimizi işbirliğine davet ediyoruz.
          
Kuruluş Hedefimiz ve Amacımız
Sanayileşmenin hızla yol aldığı Kuzey Marmara bölgesinde sanayicilerimiz daha bilinçli ve profesyonel hareket etmekte, büyüme hedeflerinde dinamiklerini önceden belirlemekte ve programlamaktadır. Sanayicilerimiz oluşan bilinçle artık enerjilerini bu yönde harcamak yerine profesyonel hizmet ihtiyacı duymakta ve bu alımları yaparak hedeflerine kanalize olmaktadırlar.

Tüm yasal sorumluluklar çerçevesinde verilen bu destek sayesinde işveren yükümlülüklerini en aza indirgemekle beraber idari personel ve işgücü tasarrufu da sağlamaktadır. Düzenli personel eğitimleri, denetim ve raporlama hizmetleri, işgücünde verim, kalite, sistem ve istikrar kazandırarak sanayiciye önemli kolaylıklar ve rekabet avantajı sağlamaktadır. ERBATU olarak tüm yasal yükümlülükleri disiplinli ve istikrarlı bir şekilde yerine getirirken, personel seçiminde gösterdiğimiz itinalı aşamayı sosyal ve mesleki eğitimlerle destekleyerek hizmet kalitemizi ve memnuniyet seviyemizi en üst noktalara taşımaktayız.

Kadro Oluşturmada Aşamalarımız ve Eğitimlerimiz
Personel talebinin doğru belirlenebilmesi zaman ve iş gücü tasarrufu sağladığı gibi isabetli kadro oluşumu, firma vizyonunu da temsil etmekte ve etkilemektedir. Personellerimizin sadece mesleki yeterliliği değil fabrika kültürü ve sosyal deneyimi de önemsenmekte olup 9 saatlik eğitimler sonrasında işbaşı yaptırılması, adaptasyon ve aidiyet olgusunun yakalanmasını sağlamaktadır. Tüm ihtiyaçların ve Adayların çeşitli kriter ve parametrelerle oluşturulabilmesi için birinci öncelik hizmet verdiğimiz firmayı tanıma çalışmasına verilmektedir.

Müşterilerimiz tarafından belirtilen mesleki ve sosyal kriterlerin sonrasında personel bankamız filtrelenmekte ve uygun adayların listesi elde edilmektedir. Adaylarla İK Uzmanımızca yapılan 20'şer dakikalık görüşmeler karakteristik ve sosyal testlerle 3. Aşamaya taşınmaktadır. Görüşme ve test sonuçları olumlu personel adaylarımız oryantasyon eğitim sürecine adım atmaktadır.

Temel Sosyal Bilinç:                              2 Saat
Fabrika Kültürü ve Uyum Süreci:              2 Saat
Ekip Ruhu ve Beşeri İlişkiler:                    2 Saat
Firma Tanıtımı:                                     1 Saat
Temel İSG ve KKM Kullanımı:                   2 Saat

Tamamlanan süreçle onay alan personellerin işe giriş evrakları oluşturularak SSK girişleri yapılmaktadır. Yedek özlük dosyası Firmanıza teslim edilerek personelimiz öngördüğünüz lokasyonlarınızda iş başı yaptırılmaktadır.
 
Start Sonrası Sürecimiz ve Hizmetlerimiz
Müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalitesinin sürekliliği açısından, Müşterimizce uygun görüldüğü takdirde her 25'şer kişilik personel grubumuz için 1 takım lideri bulundurulmaktadır. Olası aksaklıkların hemen yerinde giderilmesi, işgücü performansının takibi ve toplantılar için raporlamalar takım liderlerimizce gerçekleştirilmektedir.

Personel sayımızın aynı lokasyonda 100 kişi üzerine çıkması halinde ise 1 İK Asistanı, 250 üzerinde ise 1 İK Uzmanı ile hizmet kalitemiz bütünleştirilmektedir. Sayıca tüm çalışma şekillerimizde Müşterilerimizin yetkilileri ile, aylık ve/veya 3 aylık raporlamalar eşliğinde değerlendirme toplantıları yapılarak, memnuniyetin devamı sağlanmaktadır.

Hizmet Verdiğimiz Meslek Grupları
Tekstil Sektörü
Otomotiv Sektörü ve Yan Sanayi
Metal ve Makine Sanayi
Ağaç Sanayi
Turizm Sektörü
Mobilya Sektörü
Gıda Sektörü
Restoran ve Cafe
Call Center
Karşılama ve İkram
Tarım Sektörü
Ofis Elemanları
Temizlik Elemanları

Asıl İşveren & Alt İşbirliği
İşletmeler mavi yaka çalışanlar konusunda taşeron firma ile işbirliğine giderek İ.K departmanlarında rahatlama yaşamakta önceliklerini yeniden belirlemektedir. Üretim odaklı performans değerlendirmesinde, idareciler üretime ayıracakları mesainin büyük bir bölümünü personel seçme değerlendirme eğitme ve sisteme kazandırma sürecine ayırmaktadır. Personel seçimi ve idaresi,  yöneticileri asıl görevlerinden uzaklaştırmakta yanlış ve yüksek maliyetli mesai harcamalarına sebep olmaktadır. Üretim odaklı yönetici için tam bir zaman kaybı olan personel temini çalışması, genelde  bir zincirleme olarak  üretimdeki performansı da direkt  olarak etkilemekle birlikte  personel sirkülasyonunu yukarılara tırmandırmaktadır. Üretim kalitesine kadar yansıma gösteren işçi sorunu ve pek çok farklı sebep, yöneticileri taşeron işbirliğine yönlendirmektedir.

Taşeron seçiminde yöneticiler öncelikle "Neden Taşeron" tercih ettiklerini belirlemeli ve sıralamalıdırlar. Bu tercihe birden fazla sebep ve gerekçe olabilir;

İşçi sirkülasyonunun fazla olması,
İşçi  teminine harcanan mesainin fazla olması,
Vasıflı personel temininde sıkıntı yaşanması,
Yanlış işçi seçimi ve yanlış görevlendirme,
İşçiler arasında gruplaşma,
İşçi sayısında dönemsel veya proje bazlı yükseliş ve düşüşler,
İşçi  idaresindeki zorluk sebebiyle üretimde aksama,
İşçilerin izin, tutanak, raporlamalar ve özlük takibi için personel yetersizliği,
Yasal yükümlülükler sebebiyle çalışan sayısındaki sınır,

Belirtilen bu ve benzeri  sebepler Taşeron & Firma işbirliğini doğurabilmektedir. Burada en önemli unsur taşeron firmanın iş ve işçi takibini ne kadar düzenli ve başarılı yapabildiğidir. Bu başarı yöneticinin taşeron ihtiyacının ne kadarının karşılandığı ve ne kadar destek aldığını belirlemektedir.

İdeal bir işbirliği için taraflar birlik halinde hareket edebilmeleri ve işçi karşısında taraf olmamaları gerekmektedir. Böyle bir dayanışma için tüm ihtiyaç, talep ve hizmet koşulları ideal orantılar içerisinde belirlenmiş ve karara bağlanmış olmalıdır.

Yanlış Taşeron Tercihinde Yaşanan Sorunlar ve Sonuçları Nelerdir;

Çalışma Sahasındaki Sorunlar
Taşeron firma yöneticileri hizmetten ziyade fatura odaklı bir çalışma anlayışı taşıyabilmektedir,
İşçi temini dışında yan ve destekleyici hizmetler içermeyen bir anlaşma şekli işvereni yanlış yönlendirmekte ve amaçtan uzaklaştırmaktadır. İşçi ücretlerinin belirlenmesinde taşeron firma müşteriyi kazanabilmek adına maaşları düşük tutup komisyon oranını yükseltmektedir.

Bu anlayış doğrultusunda İşveren beklentileri ve ihtiyaçları doğru saptanamayabileceği gibi, işçi kalitesi de doğru olarak belirlenememektedir.  Bu sebeple yapılan anlaşmayı müteakip toplama işgücü ile hizmete başlanmaktadır. Toplama işgücü hizmet amacını çökerten ilk adım olmaktadır. İşçi temininde "seçme,  değerlendirme ve eğitim"  verilmeden işbaşı yaptırılan çalışanlar bilinmezlik ve endişelerle dolu bir sürecin içine girmektedir. Maaş orantısızlığı ile beraber bu başlangıç iç söylentilere kopmalara ve motive olamamaya sebebiyet vermektedir. Her şeyden önce eğitim verilmemesi personelde fabrika ortamı uyumsuzluğu doğurmakta ve çalışma ortamında huzursuzluklara neden olmaktadır. Çalışanın taşeron yetkililerince denetlenmemesi, ihtiyaçlarının karşılanmaması, sorunlarının dinlenilmemesi, ilgililere ulaşamaması hatta hakedişini düzenli olarak alamaması, bireysel ve toplu iş bırakmalarına, devamında ise iç düzenin ve otoritenin sarsılması gibi temel sorunlara yol açabilmektedir.

İşçi sirkülasyonlarına sebep olan bu durum ayrıca üretimi de ciddi bir düzeyde etkileyebilmektedir.

Yasal Sorunlar: Taşeron firmanın SGK Vergi gibi ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda asıl işveren taşerona söz konusu ödemeleri yaptığı halde bu borçtan mesul kılınmaktadır.
Taşeron tarafından işe başlatılan işçilerin mesleki sertifika ehliyet gibi belgelerinin var olmaması iş kazalarında ilk sırada asıl işvereni sorumlu tutmaktadır. Personel sağlık denetimlerinin ve özlük evraklarının düzenli ve eksiksiz takip edilmemesi, aynı oranda asıl işvereni de bağlamaktadır.

Peki bu işbirliğini amaca ve başarıya taşıyacak ideal koşullar nelerdir?

Asıl İşveren
İhtiyaçlarını ve beklentilerini doğru aktarmalıdır.
Asıl işveren öncelikle rakamsal değerlere değil, taşeron firmanın, hizmet takibine ve çalışanının performansına  dikkat çekmelidir.
İşçi teminini destekleyen diğer hizmetlerin detaylandırılmasını talep etmelidir.
İSİG koşullarını sağlamış olmalıdır.
Sigara ve dinlenme alanları oluşturmalıdır.
Taşeron çalışanına hitap ve yaklaşımda ayrım yapmamalıdır.
İşçiyi görevi dışında işlerde çalıştırmamalıdır.
Fazla mesai programları en az haftalık yapılmalıdır.
Servis güzergahları değişken olmamalıdır.
Ödemelerde olağan dışı durumlar haricinde aksama yaşatmamalıdır.

Taşeron/ Alt İşveren
Yapabileceği hizmetler dışında taahhütlerde bulunmamalıdır.
Yasal yükümlülüklerine karşı duyarlı olmalıdır.
Konumunu ve görevlerini iyi bilmelidir.
Asıl işverenin beklentilerini cevaplayabilmelidir.
İşçi ücretlendirmede olumlu ve olumsuz tüm etkenler çerçevesinde çalışma yapmalıdır.
İşçi üzerinden değil hizmet üzerinden kar etmelidir.
Toplama işçi değil seçilmiş ve eğitimli işçi temin etmelidir.
Sosyal olarak ihtiyaç saptanırsa gerekli ekstra eğitimleri vermelidir.
Asıl işverenin çalışma proseslerini öğrenmeli, işçi bilgilendirmesini yapmalıdır.
İşçilerini periyodik olarak denetlemeli, işçi sayısına göre sürekli tim liderleri ile koordinasyon sağlamalıdır.
İşçilerin sorunlarına temas etmeli ölçülü ve makul bir şekilde, problem asıl işverene taşmadan çözüme ulaştırmalıdır.
Verimlilik ve performans artırımı projeler geliştirerek bu projelerin uygulanabilmesi için asıl işveren ile işbirliğine gitmelidir.
Personelin verimlilik takibini yapmalı yada yapılması sağlamalıdır.
Gerek işçi gerek ise işveren olarak Asıl işverenin kariyerini sarsacak bir görüntü içinde olmamalıdır.
Asıl işverene durum değerlendirmesi gibi aylık raporlama yapabilmelidir.
Asıl işverenin yapabileceği tüm yasal süreç  denetlemelerine açık olmalıdır.
İşçi özlük dosyası ve takiplerini zamanında ve eksiksiz yaparak Asıl işverene sunmalıdır.

Çalışma Koşulları
Asıl işveren, alt işveren maaş farkı % 8 üzerinde olmamalıdır.
Servis, yemek, soyunma odası ve dolabı vb. imkânları aynı olmalıdır.
Kumanya ve yakacak yardımı olanağı sağlanmalıdır.
Avans sisteminden faydalanabilmelidir.
Performans arttırıcı gelecek beklentisi olmalıdır.
Eğitim olanaklarından faydalanabilmelidir.

Performans Süreci
Çalışan ilk işe başladığında asıl işveren çalışanından %20 daha az maaş alarak deneme süresini bu ücretle tamamlamalı,  istikrarını becerisini ve iyi niyetini ortaya koymalıdır. 2 aylık deneme süresi sonunda ideal oran %8 ücret farkı  ile devam etmelidir.

Yıllık performans ve disiplin uyumluluğuna bağlı olarak  alt işveren çalışanı 12 ay sonunda diğer sosyal imkânlara sahip olmalıdır. (ikramiye,  performans primi vb. olanaklar)
(Bu beklenti çalışanda yüksek performans ve aidiyet duygusu oluşturacağı gibi, işveren açısından çalışandaki istikrarın gözlemlenmesine de yardımcı olacaktır)
Çalışan işe başladığı günden itibaren performans takvimine tabi tutulmalıdır (farklılık hissi uyandırılmasını engelleyecektir)
Asıl işveren çalışanına uygulanmayan hiçbir duruma tabi tutulmamalı maruz bırakılmamalıdır.

Denetleme ve Aidiyet
Çalışan öncelikle kendi işvereni yani taşeron firma tarafından periyodik olarak denetlenmeli, zorunlu ve yıllık olmak üzere tüm izinleri takip edilmelidir.
Çalışan kendi işvereni tarafından sahiplenilmeli, sorunları ele alınmalı, makul ve mümkünse çözüme ulaştırılmalıdır.
Çalışan ihtiyaç duyduğunda işveren yetkilileri ile iletişime geçebilmeli, kendini önemsiz hissetmemelidir.
Kaliteli bir çalışmanın yaratılması için işbirliği ve iyi niyetin mutlak koşul olduğu bir gerçektir.
Taraflar "BİZ" olmayı kabul etmeli ve tüm uygulamalarında bu bilinci yansıtabilmelidir.


Etiketler: yetiştirilmek üzere eleman arayan firmalarveri giriş elemanı arayan firmalarvasıfsız eleman arayan firmalarteknik servis elemanlarıservis elemanı arayan firmalarsakarya yapı elemanlarısakarya eleman ilanısakarya eleman arayan firmalarsakarya eleman arayan fabrikalarplastik boru bağlantı elemanlarıpazarlama elemanı arayan firmalarözel güvenlik elemanlarıofis elemanı arayan firmalarmuhasebe elemanı arayan firmalarmontaj elemanı arayan firmalarkaynak elemanı arayan firmalariş ilanları eleman arayanlarinşaat kalıp elemanlarinşaat elemanı arayan firmalariç ticaret elemanı arayan firmalar
bu firmayla/kayıtla ilgili linkler
  Hata Bildir Hata Bildir Mesaj Mesaj At Tavsiye Et Tavsiye Et
  İletişim Bilgileri İletişim Bilgileri Sayfa Başı Sayfa Başı Geri Dön Geri Dön
Erbatu Üretim Destek ve Danışmanlık Sakarya Taşeron Firmalar Toplu Eleman Temini
Adres
  Semerciler Mah. Sait Faik Sk. No:9 (Eski Milli Piyango İdaresi Sk.) Adapazarı / Sakarya
Sabit Telefon
  0 264 7771044
Cep Telefonu
  0 538 9302444
Faks
  0 264 7771044
Web Sitesi
  www.erbatu.com.tr
Üyelik Büyüklüğü
  400
Tıklanma
  19776
Haritadaki Yeri
  Firmanın haritadaki yerini görmek için tıklayın.
 
Facebook'ta paylaş
 
 
9 yeni mesajınız var
 
 
Kullanıcı Girişi
  Kullanıcı adı;
 
  Şifre;
 
 
   
Kullanıcı adınızı ve şifrenizi öğrenmek için tıklayın ›
 
Kategorideki Özel Üyeler
Referans Kalite Mühendislik
Markatek Patent Müşavirlik Tic. Ltd. Şti.
Erbatu Üretim Destek ve Danışmanlık
AKAD İlkyardım Eğitimi ve İlkyardım Eğitici Eğitim Merkezi
Adısu İlkyardım Eğitim Merkezi
SüperEleman.com
İnkacert Uluslararası Belgelendirme Eğitim ve Denetim Hizmetleri
Volkan Patent
Global Patent Marka Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri
Sakarya Patent Kalite ve Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti.
 
Tüm Sektörler
 
 
Firmayı Tavsiye Et
 
 
Hata Bildir
 
 
Firmaya Mesaj At